Get Adobe Flash player

 

...จดหมายจากในหลวง ถึง สมเด็จพระเทพ ฯ...<br />
6 ตุลาคม 2547 <br />
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำเผยแพร่ <br />
<br />
------------------------------- <br />
<br />
ลูกพ่อ <br />
    ในพื้นแผ่นดินนี้ ทุกสิ่งเป็นของคู่กันมาโดยตลอด มีความมืดและความสว่าง ความดีและความชั่ว ถ้าให้เลือกในสิ่งที่ตนชอบแล้ว ทุกคนปรารถนาความสว่าง ปรารถนา <br />
ความดีด้วยกันทุกคน แต่ความปรารถนานั้น จักสำเร็จลงได้ จักตัอง <br />
มีวิธีที่จักดำเนินให้ไปถึงความสว่างหรือความดีนั้น ทางที่จักต้องไปให้ถึงความดี นั้นก็คือ รักผู้อื่น เพราะความรักผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหา ถ้าให้โลกมีแต่ความสุขและเกิดสันติภาพ ความรักผู้อื่นจักเกิดขึ้นได้ <br />
  พ่อขอบอกลูกดังนี้.... <br />
  1. ขอให้ลูกมองผู้อื่นว่าเป็นเพื่อนเกิด เพื่อนแก่ เพื่อนเจ็บ เพื่อนตาย ด้วยกัน ทั้งหมด ทั้งสิ้น ไม่ว่าอดีต ปัจจุบัน และอนาคต <br />
  2. มองโลกในแง่ดี และจะให้ดียิ่งขึ้น ควรมองโลกจากความเป็นจริง อันจักเป็นทางแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม <br />
  3. มีความสันโดษ คือ มีความพอใจเป็นพื้นฐานของจิตใจ พอใจตามมีตามได้ คือ ได้อย่างไรก็เอาอย่างนั้น ไม่ยึดติด ขอให้คิดว่า มีก็ดี ไม่มีก็ได้ พอใจตามกำลัง คือ มีน้อยก็พอใจตามที่ได้น้อย <br />
   - ไม่เป็นอึ่งอ่างพองลม จะเกิดความเดือดร้อนในภายหลัง <br />
   - พอใจตามสมควรคือทำงาน <br />
ให้มีความพอใจ เหมาะสมแก่งาน <br />
   - ให้ดำรงชีพให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน <br />
  4. มีความมั่นคงแห่งจิต คือ ให้มองเห็นโทษของความเกียจคร้าน และมองเห็นคุณประโยชน์ของความเพียร และเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่พึงปราถนา ให้ภาวนาว่า มีลาภมียศ <br />
สุขทุกข์ปรากฎ สรรเสริญนินทา เสื่อมลาภเสื่อมยศ เป็นกฎธรรมดา <br />
อย่ามัวโศกา นึกว่า"ชั่งมัน" <br />
  <br />
            พ่อ <br />
         6/10/2547 <br />
------------------------------- <br />
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ <br />
ทรงมีพระราชปรารภ ทิ้งท้าย <br />
  - ฉันหวังว่า....คำสอนพ่อ ที่ฉัน <br />
ได้ประมวลมานี้ จะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านที่ได้พบเห็น และลูกอันเป็นที่รักของพ่อทุกคน ฉันรักพ่อฉันจัง <br />
<br />
           สิรินธร <br />
-------------------------------- <br />
จดมายส่งต่อ อ่านแล้ว <br />
    ซาบซึ้งเหลือเกิน <br />
    ทรงพระเจริญ
***จดหมายจากในหลวง ถึง สมเด็จพระเทพ ฯ***<br />
6 ตุลาคม 2547 <br />
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำเผยแพร่ <br />
<br />
------------------------------- <br />
<br />
ลูกพ่อ <br />
    ในพื้นแผ่นดินนี้ ทุกสิ่งเป็นของคู่กันมาโดยตลอด มีความมืดและความสว่าง ความดีและความชั่ว ถ้าให้เลือกในสิ่งที่ตนชอบแล้ว ทุกคนปรารถนาความสว่าง ปรารถนา <br />
ความดีด้วยกันทุกคน แต่ความปรารถนานั้น จักสำเร็จลงได้ จักตัอง <br />
มีวิธีที่จักดำเนินให้ไปถึงความสว่างหรือความดีนั้น ทางที่จักต้องไปให้ถึงความดี นั้นก็คือ รักผู้อื่น เพราะความรักผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหา ถ้าให้โลกมีแต่ความสุขและเกิดสันติภาพ ความรักผู้อื่นจักเกิดขึ้นได้ <br />
  พ่อขอบอกลูกดังนี้.... <br />
  1. ขอให้ลูกมองผู้อื่นว่าเป็นเพื่อนเกิด เพื่อนแก่ เพื่อนเจ็บ เพื่อนตาย ด้วยกัน ทั้งหมด ทั้งสิ้น ไม่ว่าอดีต ปัจจุบัน และอนาคต <br />
  2. มองโลกในแง่ดี และจะให้ดียิ่งขึ้น ควรมองโลกจากความเป็นจริง อันจักเป็นทางแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม <br />
  3. มีความสันโดษ คือ มีความพอใจเป็นพื้นฐานของจิตใจ พอใจตามมีตามได้ คือ ได้อย่างไรก็เอาอย่างนั้น ไม่ยึดติด ขอให้คิดว่า มีก็ดี ไม่มีก็ได้ พอใจตามกำลัง คือ มีน้อยก็พอใจตามที่ได้น้อย <br />
   - ไม่เป็นอึ่งอ่างพองลม จะเกิดความเดือดร้อนในภายหลัง <br />
   - พอใจตามสมควรคือทำงาน <br />
ให้มีความพอใจ เหมาะสมแก่งาน <br />
   - ให้ดำรงชีพให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน <br />
  4. มีความมั่นคงแห่งจิต คือ ให้มองเห็นโทษของความเกียจคร้าน และมองเห็นคุณประโยชน์ของความเพียร และเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่พึงปราถนา ให้ภาวนาว่า มีลาภมียศ <br />
สุขทุกข์ปรากฎ สรรเสริญนินทา เสื่อมลาภเสื่อมยศ เป็นกฎธรรมดา <br />
อย่ามัวโศกา นึกว่า"ชั่งมัน" <br />
  <br />
            พ่อ <br />
         6/10/2547 <br />
------------------------------- <br />
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ <br />
ทรงมีพระราชปรารภ ทิ้งท้าย <br />
  - ฉันหวังว่า....คำสอนพ่อ ที่ฉัน <br />
ได้ประมวลมานี้ จะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านที่ได้พบเห็น และลูกอันเป็นที่รักของพ่อทุกคน ฉันรักพ่อฉันจัง <br />
<br />
           สิรินธร <br />
-------------------------------- <br />
จดมายส่งต่อ อ่านแล้ว <br />
    ซาบซึ้งเหลือเกิน <br />
    ทรงพระเจริญ
แจ้งสาธุชนให้รับทราบร่วมกัน อาตมา พระธีระ ผู้สร้างเพจและดูแลเพจ ธุดงค์สถาน ถ้ำสัตตบรรณคูหา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลก อาตมาผู้ดูแลเพจ เนื่องจากเกิดมีผู้แอบอ้างไม่ประสงค์ดี แท็กเอาสถานที่หรือเพจนี้ตั้งสถานะเป็นที่อยู่ของตน พลอยทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบ หรืออาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจากบุคคลผู้แอบอ้างสถานที่แห่งนี้ อาตมาจึงขอแจ้งว่า จะขอปิดเพจนี้ แต่เฟชบุ้คส่วนตัวก็ยังใช้เหมือนเดิม แต่สำหรับเพจวัดจะขอปิดไว้ เพราะเกิดปัญหาจากบุคคลแอบอ้างใช้สถานะพื้นที่เพจนี้ จะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือว่าเป็นสิ่งไม่ควร เพราะอาจจะสร้างปัญหาให้ผู้เป็นเจ้าของเพจได้ <br />
...ขออนุโมทนาสาธุ ที่ผ่านๆมา ที่สาธุชนทุกๆท่านติดตามการทำงานเผยแผ่ทางเพจด้วยดีมาตลอด ขอให้ผู้คิดว่าตนได้คิดดี คิดถูก ทำถูกทำดีแล้ว จงทำดีคิดดีต่อๆไป ส่วนคนที่คิดผิดทำผิดนั้น ควรพิจารณาแก้ไขตนเอง อย่าริคิดและกระทำให้คนอื่นเดือดเนื้อร้อนใจ เพราะผลวิบากชั่วๆ จะส่งผลให้ตนเองร้อนใจในภายหลังได้ สาธุๆๆๆ พระธีระ (ผู้สร้างและดูแลเพจ)

 
001.jpg002.jpg003.jpg134.jpg14.jpg6.jpg7.jpg